Who We Are

כתובת האתר שלנו היא: www.neshermobile.co.il

נא קראו את מדיניות הפרטיות הזו,

תוך מתן הסמכה למסמך זה על מנת לקבל הרשאה להשתמש בשירותים שלנו.

תנאי השימוש שלנו באתר

1. כללי

להלן “החנות” הינה חנות אינטרנטית הנמצאת באחריותה ובבעלותה הבלעדית של "נשר אביזרי סלולר".

האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן .(“המשתמש/ים” ו/או “הרוכש/ים“) .

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או השתתפות במכירות ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

.הערה חשובה: העסק מוגדר כעוסק פטור. לכן אין באפשרותנו להוציא חשבוניות מס לעסקים אלא רק חשבונית רגילה

2. אודות המכירות

 • נשר אביזרי סלולר מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה, מהירה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל.
 • עבור כל מוצר או שירות המוצג למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את פרטי המוצר או השירות המוצע למכירה, את מחיר המכירה, האחריות אם קיימת ועוד.
 • כדי לבצע הזמנה יש לבחור מוצר, להזמינו ולהזין את פרטי המזמין ואמצעי התשלום.
 • מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ההזמנה תירשם במחשבי "נשר אביזרי סלולר", כמו כן ישלח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
 •  חשוב להבהיר, עם פתיחת כרטיס לקוח ואישור, הלקוח יכלל במאגר המידע של "נשר אביזרי סלולר" וימנה בתפוצת הדיוור הישיר של נשר אביזרי סלולר.
 • יובהר כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את נשר אביזרי סלולר. הרישום במחשבי נשר אביזרי סלולר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולה.
 • חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד לפני שילוחו.
 • דע: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, נשר אביזרי סלולר זכאית לבטל את ההזמנה ולחייבו בדמי ביטול כחוק.
 • הנתונים הטכניים באתר הינם לפי נתוני היבואן \ היצרן.
 • חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, נשר אביזרי סלולר רשאית לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או המוצרים אותם רכשת או 100 שקלים חדשים, הנמוך מביניהם.

3. הזכאים לבצע רכישות באתר

 • משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.
 • המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בדף הרישום.
 • לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה למכירות ו/או לבטל את השתתפותם, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.
 • החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 • השימוש באתר ו/או השתתפות במכירות אסורה על עובדי החברה, עובדי חברות קשורות לחברה ובני משפחתם.
 • במקרה של זיכוי במידה והמוצר יצא ממחסנינו אליך, יופחתו גם דמי המשלוח (הלוך וחזור) מסך הזיכוי.

4. אספקת מוצרים

נשר אביזרי סלולר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר (בכפוף למלאי היבואן) לכתובת בישראל, אשר הוקלדה בכרטיס הלקוח בעת פתיחתו או לכתובת חלופית אשר הוכנסה בעת סגירת ההזמנה. זמן הגעת המוצרים למחסנינו הוא עד 10 ימי עבודה. זמן המשלוח משתנה ע”פ צורת המשלוח המבוקשת – שירות משלוחים פקלוט או  בוקסיט או אפשרות אחרת כפי שיצוין על ידך בעת ביצוע ההזמנה. מוצר שיצא ממחסני נשר אביזרי סלולר יגיע אליך ע”י שרות השליחים תוך עד 5 ימי עסקים או תוך 10 ימי עסקים ע”י שרותי בוקסיט. במקרים של משלוחים אל ישובים קטנים או ישובים מעבר לקו הירוק יתכן עיכוב בזמן הגעת המשלוח.

משלוחים עם שליח מבוצעים על ידי חברות הובלות חיצוניות. כל משלוח יתואם איתכם ישירות על ידי חברת המשלוחים ביום האספקה ובמקרה ולא תהיו בנקודה שנקבעה בשעה שנקבעה בניכם ובין השליח תחויבו בעלות המשלוח. את מספר המשלוח תוכלו לבקש מאיתנו. משלוחים של חברות המשלוחים החיצוניות מתבצעות בימי חול בין השעות 08:00-17:00.

בחירת משלוח מהיר אינה התחייבות של האתר לאספקת המוצר בזמן מופחת מימי האספקה עקב זמינות מלאי שונה ממוצר למוצר, במידה ורוצים לקבל מוצר בפרק זמן הקצר מימי האספקה המופיעים בדף המוצר יש לוודא זמינות מלאי מול שרות הלקוחות.
הזמנה שתכנס עד השעה 08:00 בימים א-ה (ללא ערבי חג) תטופל באותו היום, הזמנות שיכנסו אחרי השעה 08:00 יטופלו ביום העסקים הבא.

נשר אביזרי סלולר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

נשר אביזרי סלולר לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, פגעי טבע, מצב מלחמה וכיוצא בזה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית נשר אביזרי סלולר תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. באחריות הלקוח לידע את נשר אביזרי סלולר כי המקום שאליו הוזמן המוצר מוגבל גישה מסיבות בטיחותיות. במידה ולא הודיע הלקוח והמשלוח חזר או התעכב יחולו כל הוצאות המשלוח החוזרות על הלקוח.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלת מוצרים גדולים וכבדים לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל נשר אביזרי סלולר תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים ואינם כוללים את יום ההזמנה. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית נשר אביזרי סלולר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהמחסנים בתיאום מראש בלבד. לתאום איסוף יש לפנות לשרות הלקוחות המפורסם באתר.

בעת אספקת המוצר, נשר אביזרי סלולר ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך. ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לנשר אביזרי סלולר על חשבונו.

5. שירות לקוחות

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם, בשעות הפעילות המפורסמות, בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה יותר.

6. כשרות להשתמש באתר

נשר אביזרי סלולר רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים:

א.         המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין..

ב.         המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון או מתנאי השימוש..

ג.          המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון..

ד.         המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בנשר אביזרי סלולר ו/או מי מטעמה ו/או מי מצד ג’ כלשהו ו/או בפעילות התקינה של האתר.                      

ה.         בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

7. שמירה על סודיות מידע של המשתמש 

כדי לרכוש מוצר/שירות יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

מעבר לשימוש הנ”ל נשר אביזרי סלולר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא עפ”י כל דין ו/או האמור בהסכם זה ואו אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

נשר אביזרי סלולר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים באתר החברה אלא בשרת המאושר לכך ע”י חברות האשראי. כל שאר המידע נשמר ומוצפן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, נשר אביזרי סלולר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

לנוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

א.  ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

ב. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ג. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן..

ד. במקרה של רכישת מוצר שנרכש ע”י הלקוח והוא ביקש מחברתנו לאפסן אותו במחסניה עבורו עד שיבקש לשלוח אותו אליו או לאספו יספרו 14 הימים החל מיום ביצוע הרכישה ללא קשר לתאריך האיסוף ו/או תאריך התשלום המלא או החלקי בגינו.

ביטול עיסקה יעשה באמצעות הדואר האלקטרוני:

.neshermobile@gmail.com

נוסף על האמור לעיל לא ניתן לבטל את רכישת המוצרים הבאים:

א.  מוצרים פסידים

ב.  מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהמזמין פתח את אריזתם המקורית.

תוצאות הביטול עקב פגם – ביטל לקוח עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת החנות, תחזיר החנות ללקוח בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח דמי ביטול כלשהם. קיבל הלקוח את המוצר נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות בעל החנות במקום שבו נמסר לו המוצר, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל הלקוח בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

תוצאות הביטול שלא עקב פגם – ביטל הלקוח את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, תחזיר נשר אביזרי סלולר ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

קיבל הלקוח את המוצר נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת המוצר לחנות, על חשבון הלקוח, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל הלקוח בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה או החוזה נשלח מהחנות לאחת מחברות השילוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר שהוא ארוז באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש בכתב של החנות.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החנות לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן.

האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על נשר אביזרי סלולר אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

נשר אביזרי סלולר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה.

א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

ג. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו.

ד. אם יתברר לנשר אביזרי סלולר כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בכרטיס הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאית נשר אביזרי סלולר לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור נשר אביזרי סלולר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

9. תמורת כישלון

נשר אביזרי סלולר מתחייבים כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע”י הגולש עקב כשלון תמורה מלא, תפעל נשר אביזרי סלולר לספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

  לא הצליחה נשר אביזרי סלולר לספק מוצר חלופי הולם, יושב לרוכש מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל , ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לנשר אביזרי סלולר הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא

10. תנאים נוספים

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים והמותגים, טיבם ואיכותם נמסרו לנשר אביזרי סלולר ע”י מפעילי הספקים והיבואנים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

   נפלה טעות קלומוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את נשר אביזרי סלולר.

 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

נשר אביזרי סלולר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז נשר אביזרי סלולר שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב ללקוח. בנוסף על כך, נשר אביזרי סלולר לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על ללקוח בלבד ועל חשבונו.

כמו כן, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת

11. קניין רוחני

 

כל מידע ו/או תצוגה המופיעי באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, ) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של נשר אביזרי סלולר.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן נשר אביזרי סלולר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י נשר אביזרי סלולר.

רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות

12. סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש באתר ו/או על  תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בירושלים, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.